De NOvA vraagt minister Stef Blok (Veiligheid & Justitie, VVD) om een onderzoek naar de effecten van de doorgevoerde bezuinigingen op gefinancierde rechtsbijstand. Aanleiding voor dit verzoek zijn de uitlatingen van Fred Teeven vorige week in De Groene Amsterdammer.

‘Ontluisterend’ vindt de Nederlandse orde van advocaten de uitlatingen van oud-Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie, VVD) vorige week in De Groene Amsterdammer. ‘Hoewel er nog discussie bestaat over de context waarin deze uitlatingen zijn gedaan, kan op zijn minst worden vastgesteld dat grote twijfels zijn gerezen omtrent de werkelijke motieven van deze bezuinigingen,’ schrijft de NOvA in een brief, deze week aan minister Blok.

Deze week vroeg de Kamer de regering ook de doorgevoerde bezuinigingen nog eens tegen het licht te houden naar aanleiding van Teevens uitlatingen. De Kamer verzocht de regering om in een brief te schrijven hoe ze hiertegen tot dusver aankijkt. Ook wil de Kamer dat de regering de doorgevoerde bezuinigingen tot nu toe evalueert.

De NOvA wijst erop dat een van de conclusies van de door de NOvA ingestelde Commissie ‘Duurzaam Stelsel’ (Barkhuysen) was dat er geen sprake was van ongebreidelde kostenstijging. ‘Een financiële noodzaak voor de bezuinigingen is er dus niet,’ schrijft de NOvA.

Met bezuinigingen op gefinancierde rechtsbijstand wordt de toegang tot het recht aan de meest kwetsbare rechtzoekenden steeds meer belemmerd, volgens de NOvA. Daarbij maken de bezuinigingen het voor sociaal advocaten steeds moeilijker om kwalitatief hoogwaardige rechtsbijstand te kunnen blijven verzorgen.

Mochten de effecten van de bezuinigingen negatief zijn, vraagt de NOvA de maatregelen terug te draaien. Ook vraagt de beroepsorganisatie de andere voorgenomen bezuinigingsmaatregelen op de gefinancierde rechtsbijstand definitief te schrappen.

Bovendien wil de NOvA dat de taakopdracht aan de commissie Van der Meer wordt herzien. ‘De NOvA heeft eerder kritiek geuit op de taakopdracht van de commissie waarin de voorwaarde is opgenomen dat de voorstellen niet mogen leiden tot een verhoging van de uitgaven. Nu de financiële krapte niet de daadwerkelijke reden lijkt te zijn geweest achter de bezuinigingsmaatregelen, is de NOvA van oordeel dat de Commissie Van der Meer niet gebonden zou moeten zijn aan het knellende kader van budgetneutraliteit’.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie