De beroepsvereniging voor professionals in mediation (NMv) organiseert een ‘Week van de Mediation’ om deze vorm van geschillenbeslechting onder de aandacht te brengen. De NMv wijdt onder meer een website aan de themaweek.

De Week van de Mediation loopt van 12 tot en met 16 juni en wordt vooral gekenmerkt door lokale activiteiten zoals workshops, netwerkbijeenkomsten en inloopspreekuren. Ook verschijnen op verschillende plaatsen in het land pop-up mediationwinkels. Voor advocaten en mediators zijn er onder meer een Mediation Bootcamp en een workshop Verzoeningsgesprekken. De hele activiteitenagenda van de georganiseerde ‘mediationweek’ is hier te bekijken.

Andere activiteiten rondom mediation vindt u in onze agenda.

Advertentie