De prijs is een van de moeilijkste marketingbeslissingen, ook in de advocatuur, aldus hoogleraar Bedrijfswetenschappen Jean-Pierre van der Rest. Zijn oratie Het belang van prijs. Bedrijfswetenschappelijke ontwikkelingen en implicaties voor het recht vindt vrijdag plaats op de Universiteit Leiden.

‘Het uurtje-factuurtje is niet meer van deze tijd. In de juridische wereld wordt stevig over prijzen onderhandeld,’ zegt Van der Rest. ‘Een ondernemende houding is dus onontbeerlijk.’ Volgens hem moet er daarom al tijdens de rechtenopleidingen structureel aandacht komen voor dit vraagstuk. ‘Onze studenten gaan aan de slag in een sector die steeds concurrerender wordt. Welke prijs je iets geeft, is daarom een van de moeilijkste marketingbeslissingen. En een uiterst belangrijke omdat de winst erdoor wordt beïnvloed.’

Er zijn drie gebieden waarop prijs in de juridische context een rol heeft, volgens Van der Rest: de toegenomen concurrentie in de juridische sector, geschillen over prijzen in de rechtspraak en kansen voor wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van wettelijke maatregelen rond prijzen.

Advertentie