Op 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:982) een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) tijdens faillissement.

Ten grondslag aan de uitspraak lag de zaak die was aangespannen door de OR van DA Retailgroep en Retail Shared Service Centre tegen laatstgenoemden en diens curator (hierna gezamenlijk te noemen DA Retailgroep).

Lees verder bij Kennedy van der Laan

Advertentie