Nederlandse rechters beoordelen de mate waarin zij hun werk onafhankelijk kunnen doen met het rapportcijfer 9. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim elfduizend Europese rechters in 26 landen door het Europese netwerk van Raden voor de rechtspraak (ENCJ). Hieraan deden vijfhonderd Nederlandse rechters mee.

Van de Nederlandse rechters geeft 95 procent aan de afgelopen twee jaar geen of amper druk te hebben gevoeld om te komen tot een bepaalde uitspraak of bepaald vonnis. Ook denkt 97 procent dat rechters in Nederland geen steekpenningen of smeergeld aannemen. Meer twijfel heerst er bij de vraag of rechters zich bij uitspraken laten leiden door berichtgeving in de media: bijna twintig procent geeft aan dat niet te weten, vijf procent denkt dat dit het geval is.

Driekwart van de deelnemende Nederlandse rechters geeft aan zich gerespecteerd te voelen door de regering. Bij media ligt dit percentage lager: bijna de helft van de rechters is het dan nog met deze stelling eens. Bij social media daalt dit percentage nog verder: slechts 25 procent reageert hierop positief.

Niet achterover leunen

Frits Bakker, voorzitter van de Nederlandse Raad voor de rechtspraak geeft aan: ‘Zonder onafhankelijkheid bestaat geen goede rechtspraak, dus het is goed om bevestigd te zien dat Nederlandse rechters dit zo ervaren. Dit onderzoek toont aan dat het besef dat een rechter onpartijdig moet zijn, echt in de vezels van ons land zit. Een goed rapportcijfer betekent niet dat je op je lauweren kunt rusten.’

Dat blijkt ook uit de algemene resultaten van het onderzoek. Veel Europese rechters vinden dat de Raad voor de rechtspraak in hun land te weinig mogelijkheden heeft om rechterlijke onafhankelijkheid te verdedigen als deze in het geding komt. Ook binnen de rechtspraakorganisaties zijn verbeteringen nodig: beslissingen over de benoeming en promotie van rechters worden volgens de rechters vaak op basis van andere redenen genomen dan op basis van verdienste en ervaring. Nederland vormt bij deze kwesties overigens een positieve uitzondering. Ook vinden veel rechters in Europa dat werkdruk en onvoldoende financiering van de Rechtspraak hun onafhankelijkheid aantasten.

Advertentie