Op 18 mei 2017 heeft het EHRM in de zaak Jóhannesson e.a. tegen IJsland voor het eerst toepassing gegeven aan het nieuw toetsingskader voor ne bis in idem zoals dit uiteen is gezet in de baanbrekende (en controversiële) uitspraak van de Grote Kamer in de zaak A en B tegen Noorwegen. 

In de zaak van A en B, die overigens een van grootste fraudezaken uit de Noorse geschiedenis betreft, leek het hof het fundamentele verbod op dubbele bestraffing af te zwakken.

Lees verder op bijzonderstrafrecht.nl

Advertentie