Advocaten- en advieskantoor Loyens & Loeff verscheen maandagmiddag met een schoon geweten bij de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale Constructies. Het kantoor wil niets van doen hebben met louche praktijken zoals in de Panama papers voorkomen, was de boodschap van partner Bartjan Zoetmulder. 

De Panama Papers legden bloot hoe bedrijven en rijke individuen wereldwijd proberen met fiscale constructies hun vermogens weg te sluizen. Omdat Nederland al langer te boek staat als belastingparadijs, besloot de Tweede Kamer verhoren onder ede te houden over het onderwerp. Maandagmiddag was het de beurt aan Bartjan Zoetmulder, die mocht vertellen welke belastingadviezen Loyens & Loeff aan haar cliënten verschaft.

Volgens hem is het advocaten- en advieskantoor niet betrokken bij het wegsluizen van vermogens voor de fiscus. ‘Bewust meewerken aan het verstoppen van assets, kan natuurlijk niet’, zegt de fiscalist. Het is de ‘basishouding’ van Loyens & Loeff om ‘altijd mee te werken’ met de belastingdienst. Alleen als het verschoningsrecht  in geding is, zal het kantoor gegevens niet verstrekken. ‘Dan mogen we dat niet.’

Wanneer er een structuur wordt opgezet met verschillende  BV’s, dan is dat bedoeld om de privacy van cliënten te beschermen, zei Zoetmulder tegen de parlementaire ondervragingscommissie. Die cliënten willen ‘niet dagelijks met hun naam in de krant’. Maar dat wil volgens hem niet zeggen dat er ook voor de fiscus dingen verzwegen worden.

Tijdens het verhoor kwam ook het leerstuk van het bepleitbaar standpunt aan de orde. Hoe kan een aangifte zo ingevuld worden dat er zo min mogelijk kans bestaat op boetes of strafvervolging?  Kamerlid Nijboer van de PvdA wil weten wat bij Loyens & Loeff wordt beschouwd als een bepleitbaar standpunt. ‘Hoeveel procent kans op succes bij de rechter moet er dan zijn?’ Volgens Zoetmulder worden daarvoor geen percentages gehanteerd, maar beoordeelt Loyens & Loeff  dat ‘case by case’.

De commotie over belastingontwijking door multinationals is bij Loyens & Loeff ook opgemerkt, aldus Zoetmulder. Hij ontkent niet dat buitenlandse ondernemingen om fiscale reden Nederland als tussenstation gebruiken als ze elders in de wereld willen investeren. Zijn kantoor adviseert bedrijven ook hoe ze gebruik kunnen maken van belastingverdragen, zodat er geen heffingen betaald hoeven te worden. Maar cliënten worden ook gewezen op de  maatregelen van de OECD, de organisatie van geïndustrialiseerde landen, om die ‘mismatches’ te beëindigen.

Maarten Bakker

Advertentie