De bedrijfsjurist heeft een grote informatieve rol bij het verwerken van ethische kwesties in het beleid van zijn organisatie. Dat stelt Jean Schreurs, bestuurslid van het Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen, vrijdag tijdens het congres Legal Ethics and Corporate Lawyers: friends or foes? te Amsterdam.

In zijn sessie Ethiek, ondernemen en de rol van de bedrijfsjurist bespreekt Schreurs welke rol bedrijfsjuristen kunnen spelen bij het ontwikkelen van de ethische aspecten binnen bedrijven en organisaties.

‘Meer wet- en regelgeving leidt niet tot de juiste aandacht voor mensenrechten,’ betoogt Schreurs. ‘Wil je écht aandacht voor ethische kwesties, dan moet je weten wie het beleid maakt, wie daadwerkelijk beslissingen kan nemen en hoe diegene getriggerd kan worden om de situatie te veranderen. Bedrijven willen geld verdienen, dus je moet als bedrijfsjurist uitzoeken hoe zij dit kunnen doen, terwijl zij toch de mensenrechten respecteren.’

Dat is overigens niet altijd even makkelijk, zeker niet bij bedrijven die internationaal handelen of wereldwijd vestigingen hebben. Op dat gebied zijn er verschillende uitdagingen voor de bedrijfsjurist, geeft Schreurs aan. ‘Normen verschillen wereldwijd, sommige werknemers willen juist meer dan zestig uur per week werken.’ Ook zijn keteneisen soms onwerkbaar. ‘Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van het productieproces met alle bijkomende veiligheidseisen. Dat is vaak een proces van jaren.’

Ook heerst er onder NGO’s vaak onduidelijkheid over de te nemen maatregelen rondom ethiek. ‘Met name informatieverschaffing is daarbij van belang. Maak als bedrijfsjurist duidelijk wat er mogelijk is en echt moet gebeuren. De wetgeving zelf is vaak wat langzaam, dus wees zelf kritisch. Tik niet alleen ‘juridische boxjes’ af.’

Advertentie