De Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) maakt zich zorgen over de invoering van een gespecialiseerde cassatiebalie in strafzaken, die al enige tijd in de lucht hangt.

‘De invoering is met alle doorgevoerde en nog op stapel zijnde bezuinigingen en zonder nadere investeringen onverantwoord en moet worden opgeschort tot er duidelijkheid is over de financiering,’ stelt Jacqueline Kuijper, advocaat in strafcassatiezaken in Amsterdam en voorzitter van de vereniging, in een brief aan de NOvA.
Volgens Kuijper geeft invoering van een strafcassatiebalie grote kwantitatieve en kwalitatieve problemen wanneer die niet samen gaat met een verhoging van de vergoeding voor rechtsbijstand in strafcassaties. ‘De VCAS heeft 60 leden. Na invoering van een strafcassatiebalie worden er hogere eisen aan cassatieadvocaten gesteld. Naar verwachting zijn het deze 60 advocaten die zich dan advocaat bij de Hoge Raad mogen noemen. Momenteel is dit een veel grotere groep.’

Niet toereikend
In 2015 waren er bijna 2500 strafcassatiezaken. In 2016 lag dit rond de 4000. Het aantal advocaten is volgens Kuijper niet toereikend om het grote aantal zaken te behandelen. De voorzitter verwacht niet dat het aantal advocaten in cassatiezaken na invoering van een strafcassatiebalie zal toenemen.

‘Het is financieel niet haalbaar. Nu al is de vergoeding ontoereikend. Hogere kwaliteitseisen betekent een grotere investering in tijd en geld. Zoals het er nu naar uit ziet blijft de daar tegenoverstaande vergoeding van overheidswege gelijk. Nog daargelaten het feit dat het niet meer aantrekkelijk is voor hoog gekwalificeerde advocaten om veel cassatiezaken te behandelen, zal het ook niet meer mogelijk zijn op zulke tijdrovende cassatiezaken een gezonde bedrijfsvoering te baseren. Uiteindelijk zorgt dit voor onzekerheid voor de rechtzoekende.’

Reactie minister Blok
De NOvA heeft het standpunt van de VCAS meegenomen in een brief aan de Tweede Kamer van vorige week waarin werd aangedrongen op overleg over de uitlatingen van voormalig staatssecretaris Teeven. De staatssecretaris zei in een interview dat de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand waren gemotiveerd vanuit de wens om de verdediging van verdachten af te zwakken. Minister Blok liet in een reactie weten het niet nodig te achten om de effecten van de per 1 februari 2015 ingevoerde bezuinigingen te evalueren.

De vaste commissie voor Veiligheid & Justitie heeft ingestemd met het verzoek van de NOvA. Schriftelijk overleg over de reactie van de regering op de uitlatingen van Teeven vindt aanstaande donderdag plaats.

Advertentie