Alle minderjarige verdachten, ook voor lichte zaken, moeten toegang hebben tot een gratis advocaat en niet berecht kunnen worden via het volwassenenrecht als zij 16 of 17 jaar oud zijn. Daarvoor pleiten Defence for Children en UNICEF Nederland in het Jaarbericht Kinderrechten 2017 die de twee organisaties nu voor de tiende keer opstelden.

‘De jeugdcriminaliteit daalde de afgelopen tien jaar fors en het VN Kinderrechtenverdrag heeft sinds 2007 voet aan de grond gekregen in het jeugdstrafrecht. Waar de eerste jaren nog stevig werd ingezet op repressief optreden en harder straffen, is de laatste jaren een ontwikkeling zichtbaar naar een meer kindgerichte aanpak. Toch blijven er zorgen bestaan over de rechtswaarborgen van kinderen, de lengte van strafrechtelijke procedures en de problemen die jongeren hebben om na een veroordeling met een schone lei verder te kunnen.’

Zo heeft het in 2017 ingevoerde recht van minderjarige verdachten op een advocaat voor en tijdens het politieverhoor niet geleid tot toegang tot een advocaat voor alle minderjarige verdachten. ‘Bij lichte overtredingen geldt dit niet en ook minderjarigen die een straf via de officier van justitie accepteren, zoals een geldboete of taakstraf, missen informatie over hun recht op een advocaat en de gevolgen die een strafbeschikking kan hebben voor hun toekomst. Trek deze voorbehouden in, net als de berechting via het volwassenerecht voor 16 of 17 jarige verdachten.’

Van 2007 tot en met 2014 daalde het aantal aangehouden verdachten (12 tot 18 jaar) met 64 procent per 1000 leeftijdgenoten. Het aantal politieverhoren van minderjarige verdachten daalde van 68.897 in 2007 naar 33.083 in 2016. Het aantal minderjarige verdachten in een justitiële inrichting daalde van 3491 in 2007 naar 1054 in 2016. Zeven van de veertien justitiële jeugdinrichtingen zijn gesloten.

Advertentie