Het College van Afgevaardigden heeft woensdag in Utrecht eindelijk groen licht gegeven voor de invoering van de kwaliteitstoets voor advocaten. De toets wordt voorlopig echter nog niet verplicht, omdat niet duidelijk is wanneer de Advocatenwet wordt aangepast.

De kwaliteitstoets is jaren onderwerp van discussie geweest tussen het college en de algemene raad van de NOvA. De algemene raad wilde aanvankelijk peer review verplicht stellen, waarbij advocaten onderling dossiers inhoudelijk beoordelen. Vanuit het college kwam echter veel weerstand, onder meer met als argument dat peer review in strijd kan zijn met regels ter bescherming van privacy en vertrouwelijkheid.

Uiteindelijk werden partijen het eens over een ‘ingroeimodel’ met drie vormen van feedback: intervisie, peer review en zogeheten gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO). Bij de eerste twee vormen krijgen deelnemers maximaal vier PO-punten toegekend. Het intercollegiaal overleg is een lichtere vorm van overleg waar geen punten tegenover staan.

De invoering van de kwaliteitstoets kon woensdag op een ‘Noordkoreaanse meerderheid’ rekenen. Van de 45 stemmen was er maar één tegen. Strafrechtadvocaat Gerwin van Doveren uit Kaatsheuvel bleek de enige tegenstemmer. Volgens Van Doveren leidt de verplichte kwaliteitstoets er uiteindelijk toe dat de Raad voor de Rechtsbijstand te veel macht krijgt toebedeeld.

De Rotterdamse arbeidsrechtadvocaat Nardy Desloover noemt het uiteindelijke compromis ‘een slap aftreksel van wat aanvankelijk was beoogd’. Volgens Desloover wordt er nu een kwaliteitstoets ingevoerd zonder kwaliteitstoets. Hij doelt daarmee op het gestructureerd intercollegiaal overleg dat in zijn ogen niet veel voorstelt.

Algemeen deken Bart van Tongeren van de NOvA deelt zijn mening. Uitsluitend peer review ware beter geweest, stelt van Tongeren. ‘We moeten dit als startpunt zien naar een serieuzer en strenger kwaliteitsbeleid’, aldus de deken.

Wanneer de toets verplicht wordt is niet duidelijk. Het Ministerie van Veiligheid & Justitie dient een wijziging door te voeren van art 26 van de Advocatenwet. Dat zit er echter voorlopig niet in, zo werd woensdag duidelijk. Gevolg is dat de verordening over de kwaliteitstoets in ieder geval niet op 1 januari 2018 in zal gaan. Van Tongeren riep advocaten op niet te wachten op de wetswijziging maar alvast vrijwillig aan de slag te gaan met peer review, intervisie of ‘GIO’.

 

 

Advertentie