Veroordeelden hoeven voorlopig niet mee te betalen aan hun opsporing, vervolging en berechting. Demissionair minister Blok van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Eerste Kamer gevraagd een wetsvoorstel van die strekking niet te behandelen voordat er een nieuw kabinet is.
‘Gelet op de inbreng van de woordvoerders van de verschillende fracties in de eerste termijn, het feit dat het wetsvoorstel voortvloeit uit het huidige regeerakkoord en de directe consequenties voor de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie, is het huidige kabinet van mening dat de besluitvorming over dit wetsvoorstel moet worden overgelaten aan een nieuw kabinet,’ schrijft Blok in de brief.

Er is weinig draagvlak voor het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, meldt de Rechtspraak. Eerder trok het kabinet het voorstel om gevangenen een vast bedrag per week te laten betalen voor hun detentie in. De Rechtspraak heeft destijds over beide voorstellen een wetgevingsadvies uitgebracht. De Raad adviseerde het oordeel over zo’n eigen bijdrage aan de rechter over te laten. Die kan de draagkracht van een verdachte en de ernst van het vergrijp mee laten wegen. Ook werd er in het advies op gewezen dat de betalingsverplichting niet zou gelden voor daders die een strafbeschikking krijgen van het Openbaar Ministerie.

Advertentie