De Raad van Discipline te Den Bosch heeft een Bredase advocaat tweemaal geschorst; eenmaal dertien weken wegens het schenden van de geheimhoudingsplicht en eenmaal 26 weken, waarvan de helft voorwaardelijk, voor gebrekkige dienstverlening. 

De advocaat bewaarde dossiers in een door hem verhuurde woning. De bewoners van dat pand en bezoekers hadden toegang tot de niet afgesloten kasten waarin dossiers lagen, bleek na een bezoek van de deken begin januari 2017.

‘Door dossiers te bewaren op een adres waar verweerder zelf niet woonachtig of doorlopend aanwezig was, in een niet afgesloten ruimte, zichtbaar en toegankelijk voor de bewoners van het pand en al hun bezoekers, heeft verweerder zijn geheimhoudingsplicht ernstig geschonden,’ aldus de deken.

De advocaat gaf aan dat het ging om oude dossiers die nog moesten worden vernietigd. Zelfs al zou dat waar zijn, zo schrijft de tuchtrechter, dan nog heeft de advocaat de geheimhoudingsplicht in ernstige mate geschonden. De advocaat wordt daarom dertien weken onvoorwaardelijk geschorst.

Gebrekkige dienstverlening

De tweede tuchtzaak betreft het tekort schieten in de kwaliteit van de dienstverlening. De advocaat reageerde in een alimentatiezaak, die liep vanaf april 2014, herhaaldelijk niet op e-mails van de cliënt en hield hem niet tot nauwelijks op de hoogte van de voortgang van de procedure. Cliënt moest zich daarom uiteindelijk zelf rechtstreeks tot het gerechtshof wenden.

Ondanks herhaaldelijk verzoek van het hof heeft de advocaat het procesdossier in eerste aanleg niet ingediend. Daarnaast oordeelt de raad dat het ingediende appelschrift niet voldoet aan de redelijkerwijs daaraan te stellen eisen. ‘Het appelschrift is uiterst summier en nauwelijks onderbouwd.’ De raad legt de advocaat een schorsing van 26 weken op, waarvan dertien voorwaardelijk.

Advertentie