Op 1 juli aanstaande neemt rechter Tjeerd Zuidema het stokje over van Joost van Dijk als voorzitter van het Hof van Discipline, bevestigt de griffier van het Hof.

Zuidema is van 1986 tot 2002 advocaat geweest in Arnhem en Utrecht. Vanaf 1994 is hij als kantonrechter-plaatsvervanger bij verschillende rechtbanken actief geweest. In 2002 heeft hij de overstap gemaakt naar de rechterlijke macht. Als rechter was hij werkzaam in verschillende hoedanigheden bij de rechtbanken in Utrecht, Dordrecht en Rotterdam.

Op dit moment is Zuidema senior rechter bij de Rechtbank Oost-Brabant. Daarnaast is hij plaatsvervangend voorzitter van het Hof van Discipline. In die hoedanigheid schrapte hij in 2016 David Moszkowicz van het tableau.

Tuchtrecht
Vanaf 1 juli wijdt Zuidema zich grotendeels aan het tuchtrecht. Niet alleen voor advocaten: hij behoudt zijn nevenfuncties van plaatsvervangend voorzitter bij het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg in Eindhoven en bij de Kamer voor het Notariaat in het ressort ’s-Hertogenbosch. Bij de NOvA is Zuidema bekend als trainer en docent in de beroepsopleiding. Als gevolg van zijn benoeming zal hij deze nevenactiviteit beëindigen.

Heeft hij nog bijzondere plannen voor zijn voorzitterschap? Zuidema: ‘Ik zit al twee jaar in het presidium, en wil het spoor van professionalisering doorzetten. Het is niet iets wat je er even naast doet. Toezicht en tuchtrecht moeten serieuzer worden aangepakt. We moeten investeren in digitalisering, en kritisch kijken naar ons eigen handelen. Dit jaar nog gaan we spiegelbijeenkomsten houden, om van professionele gemachtigden in tuchtzaken, klagers en wellicht ook oud-dekens te horen: hoe kijk je tegen het tuchtrecht aan, hoe vind je dat je wordt benaderd?’

Onderbouwing
Ook de onderbouwing van beslissingen heeft de aandacht van het Hof. ‘We gaan onderzoek doen naar de vraag hoe wij als tuchtrechters maatregelen, met name (on)voorwaardelijke schorsingen en schrappingen, motiveren – om vervolgens te kijken: kan het nog sterker?’ En dan heeft Zuidema nog een persoonlijke wens: ‘Ik zou het toejuichen als er een blad kwam waarin het tuchtrecht gebundeld wordt, om de kennis over het tuchtrecht toegankelijker te maken.’

Advertentie