Scheidend voorzitter Joost van Dijk van het Hof van Discipline vindt de tuchtrechter ook moet oordelen over declaratiegeschillen tussen advocaten en hun cliënten. Tijdens zijn afscheidssymposium woensdag in Den Haag zei hij het ‘uit het oogpunt van genoegdoening voor de klant’ toe te juichen als tuchtrechters op dat gebied bevoegd worden.

De diverse raden van discipline en het hof van discipline kunnen advocaten momenteel alleen bestraffen in geval van excessief declareren. Voor de categorie daaronder zijn klagers aangewezen op geschillencommissies of de civiele rechter. Maar de commissies bieden doorgaans geen oplossing en het civielrechtelijk traject is te duur, stelt Van Dijk.

De vertrekkende rechter zei verder te hopen dat het aantal dekenbezwaren tegen advocaten in de toekomst verder oploopt, om de kwaliteit van de advocatuur te waarborgen.

Van Dijk brak daarnaast een lans voor harmonisering van de tuchtrechtspraak voor de diverse beroepsgroepen. Zo zou er één appelcollege moeten komen voor alle tuchtcolleges.

Topambtenaar Anita Vegter van het ministerie van Veiligheid en Justitie liet ter plekke weten dat haar departement open staat voor harmonisering, op voorwaarde dat alle beroepsgroepen instemmen. Tien jaar geleden liep een poging tot harmonisatie spaak, omdat er geen consensus was.

Advertentie