Een Amsterdamse advocaat die ook na een eerdere schorsing het provisieverbod bleef overtreden, is van het tableau geschrapt. Het Hof van Discipline heeft de schrapping maandag bekrachtigd.

Bij een kantoorbezoek van de deken in oktober 2014 stelde de deken vast dat de advocaat een samenwerking onderhield met een bedrijf dat hem zaken doorspeelde; hij ontving processtukken en diende die zonder verdere controle onder zijn eigen naam in. In toevoegingszaken betaalde hij dertig procent van de opbrengst en in betalende zaken veertig procent aan het bedrijf. Verder bleek dat de advocaat geen opdrachtbevestiging aan cliënten stuurde, ontbraken gespreksverslagen en waren aantekeningen niet aanwezig. Als gevolg daarvan werd de advocaat voor de periode februari-maart 2015 geschorst.

In juli 2015 bleek dat de advocaat opnieuw een soortgelijke samenwerking was aangegaan met een ander bedrijf. Deze samenwerking eindigde in oktober 2015; in diezelfde maand werd een nieuwe overeenkomst aangegaan met een derde partij.

‘Uit de feiten moet worden geconcludeerd dat van een integere praktijkvoering geen sprake is,’ aldus het hof. ‘De provisieafspraken waren in strijd met de regelgeving. Verweerder ging ondanks waarschuwing van de deken door op deze weg. Dit biedt geen enkel vertrouwen dat nu wel de juiste weg bewandeld zal gaan worden.’

Advertentie