De voorwaarden uit de huidige pardonregeling voor asielzoekers zijn veel te strikt, stelt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Daarmee worden fundamentele kinderrechten geschonden. Dat moet anders, zegt ze in Trouw.

‘Kinderen die hier goed aangepast zijn in de maatschappij worden ook na vijf jaar nog teruggestuurd naar het land van herkomst van hun ouders,’ aldus Kalverboer. ‘Zo wordt hun ontwikkeling ernstig geschaad.’

De huidige regeling voor kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn, bestaat uit een tijdelijke pardon, waarvan ongeveer de helft van de drieduizend aanvragen van kinderen die in drie maanden tijd binnenkwamen, werd goedgekeurd. Daarna gaat een permanente pardonregeling in, waaraan strenge voorwaarden worden gesteld. Zó streng, dat maar circa honderd kinderen een verblijfsvergunning krijgen.

Meer kinderen mogen blijven

Kalverboer wil onder andere het huidige ‘meewerkcriterium’ schrappen. Deze ziet op meewerken aan het vertrek uit Nederland, maar wordt te makkelijk toegepast en ‘is niet belang van het kind’, aldus de Kinderombudsvrouw. Ook kan een minderjarige die wegens bijvoorbeeld vandalisme een straf oploopt geen verblijfsvergunning meer krijgen. Dat geldt dan ook meteen voor de rest van het gezin. ‘Dat is veel te strikt.’

Het aanpassen van de huidige regeling zou tot gevolg hebben dan meer kinderen in Nederland mogen blijven. Dat kan ook verkeerd uitpakken als mensen die geen recht hebben op asiel proberen tijd te rekken om die vijf jaar vol te krijgen. ‘Het landsbelang lijkt dan te botsen met het kinderbelang,’ geeft Kalverboer toe. ‘Maar ik ben aangenomen om voor dat laatste op te komen en er zijn ook andere oplossingen denkbaar.’

In een interview met het Advocatenblad eind vorig jaar bepleitte Kalverboer ‘een vertrekplan’ voor minderjarige vluchtelingen, waarin staat aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat een kind kan worden teruggestuurd naar het land van herkomst.

Advertentie