Jaap de Hullu (1958) is benoemd tot vice-president van de strafkamer van de Hoge Raad der Nederlanden en Dineke de Groot (1965) wordt vice-president van de belastingkamer van de Hoge Raad. De ministerraad heeft vrijdag besloten hen voor te dragen op voorstel van minister Blok van Veiligheid en Justitie.

De Hullu volgt Leo van Dorst op en begint 1 september 2017 als vice-president van de strafkamer waar hij op dit moment al raadsheer is. Eerder was hij onder meer advocaat in de strafpraktijk, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit van Tilburg en sinds 2015 ook staatsraad in buitengewone dienst bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Groot volgt Jacques Overgaauw op en begint 1 januari 2018 in de belastingkamer van de Hoge Raad. Zij is op dit moment raadsheer in de Hoge Raad. In 2012 is zij begonnen in de belastingkamer en in 2013 is zij overgestapt naar de civiele kamer. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Advertentie