Een Noord-Hollandse advocaat, die eind vorig jaar al voor onbepaalde tijd was geschorst, is door de raad van discipline van het tableau geschrapt. Hoewel de man al enige tijd geleden met de noorderzon vertrok, was hij vermoedelijk toch nog actief als advocaat.

De advocaat werd in oktober 2016 met onmiddellijke ingang geschorst, op grond van artikel 60b Advocatenwet. De lokale deken vond dat hij er geen blijk van gaf zijn praktijk behoorlijk te kunnen uitoefenen. Na de schorsing veranderde er feitelijk niet veel aan de situatie.

De geschorste advocaat had slechts eenmaal contact met zijn waarnemer, via WhatsApp. Daarin gaf hij aan ernstig ziek te zijn en in het buitenland te verblijven. Ook de deken kreeg geen contact meer.  Telefoonnummers van de advocaat bleken buiten gebruik, navraag bij de gemeente leerde dat hij met bestemming onbekend was vertrokken. De deken achterhaalde nog wel een brief van 3 december 2016 uit naam van de geschorste advocaat, op briefpapier van zijn kantoor, waarin een advies aan een cliënt werd gegeven.

Volgens de raad van discipline heeft het er dan ook alle schijn van dat de man zich ondanks de schorsing als advocaat heeft gepresenteerd. ‘Gezien de aard en ernst van het gegrond bevonden bezwaar is het naar het oordeel van de raad niet verantwoord dat verweerder nog langer als advocaat staat ingeschreven’, luidt het finale oordeel.

Advertentie