De raad van discipline in Den Haag heeft een advocaat uit het arrondissement Rotterdam met onmiddellijke ingang geschorst. De man was als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet in staat zijn werk naar behoren te verrichten.

De schorsing op grond van artikel 60ab Advocatenwet volgt op een klacht van de Rotterdamse deken in mei van dit jaar. De deken meende dat de advocaat, die al meer dan dertig jaar in het vak zit en naar eigen zeggen zwaar depressief is geworden, niet langer in staat was de belangen van zijn cliënten adequaat te behartigen. Communicatie met de man verliep uiterst moeizaam. Hij antwoordde niet of nauwelijks op verzoeken en verscheen evenmin op de zitting van de raad.

Ernstige depressie

De advocaat had de deken nog wel per brief laten weten in een ernstige depressie te verkeren, als gevolg van ‘meerdere badlife events, een opeenstapeling van tegenvallers en veel te lang te hard gewerkt’. Hoewel de advocaat zei zich inmiddels medisch en psychologisch te laten begeleiden had hij eerder aan de bel moeten trekken, zo schreef hij.

De raad deelt het oordeel van de deken dat de depressieve advocaat zijn praktijk niet betamelijk uitoefent. Daarnaast tonen de feiten dat sprake is van spoedeisendheid. Dat rechtvaardigt dat de gewone tuchtprocedure niet wordt afgewacht en dat onmiddellijk wordt ingegrepen om de belangen van cliënten te waarborgen, aldus de raad.

Advertentie