De algemene raad van de NOvA heeft vrijdag het advies van de Commissie herijking gedragsregels ter consultatie aangeboden aan de balie. Ook een aantal externe partijen, zoals het Openbaar Ministerie, de Raad voor de rechtspraak en de raad van advies zijn om hun oordeel gevraagd.

De consultatietermijn loopt tot en met 17 september. De algemene raad wil, na de beoordeling van alle reacties, de nieuwe verzameling gedragsregels eind 2017 vast te stellen.

De commissie, onder leiding van oud-deken Jan Loorbach, adviseert onder meer om de regels over confraternele communicatie te versoepelen.

Gedragsregels 2017 op website NOvA

Het consultatiedocument en de online vragenlijst zijn te vinden op de website van de NOvA, in het dossier Gedragsregels 2017.

In het Advocatenblad van juni staat een interview met Loorbach, dat ook online is te lezen.

 

Advertentie