De algemene raad van de NOvA heeft maandag de consultatie over de vernieuwde beroepsopleiding voor advocaten opengesteld. Het doel is het creëren van ‘een toekomstbestendige beroepsopleiding voor advocaten in 2020’.

In het consultatiedocument zijn de contouren van de toekomstige beroepsopleiding uitgewerkt. Centraal staan onder andere een (cognitieve) toelatingstoets voorafgaand aan de beroepsopleiding en de invulling van proces- en praktijkvaardigheden. Verder wordt in het document gepleit voor een grotere nadruk op ethiek binnen de opleiding en komen er extra eisen voor het patronaat. Ook speelt de vraag welke onderdelen van de beroepsopleiding aan kantoren en mogelijk anderen kunnen worden overgelaten.

Vragenlijst

Advocaten worden verzocht mee te denken over de nieuwe opleiding. Per bouwsteen – acht in totaal – uit het consultatiedocument worden enkele vragen gesteld. De vragenlijst is via deze link te openen.

De consultatietermijn loopt tot en met 17 september 2017. De algemene raad besluit in het najaar, mede aan de hand van de reacties, of – en zo ja, op welke onderdelen – de bestaande beroepsopleiding aanpassing behoeft.

Advertentie