Sinds de Brexit op tafel ligt, is concurrentie tussen rechtsstelsels weer een hot issue geworden. En dan gaat het niet alleen om het recht dat toepasselijk is op de maxima die aan salarissen en bonussen mogen worden toegekend aan bancaire (top)medewerkers.

Op handelsrechtelijk terrein spitst de concurrentie tussen het Engelse recht enerzijds en het continentaal-Europese recht anderzijds zich toe op de vraag hoe voorspelbaar het recht is. Voor ondernemers, die investeringsrisico’s nemen, is immers een voorspelbaar rechtssysteem van groot belang.

Lees verder op NJBlog.

Advertentie