De Eerste Kamer heeft dinsdag unaniem ingestemd met het voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) om artikel 13 van de Grondwet zo aan te passen dat voortaan ook voor e-mail en andere vormen van telecommunicatie het briefgeheim geldt.

Artikel 13 lid 1 Gw gaat als volgt luiden: ‘Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.’ In het huidige artikel wordt enkel gesproken van brief, telefoon en telegraaf.

Het voorstel kent een lange voorgeschiedenis. Nadat eerdere kabinetten tot tweemaal toe een poging tot modernisering in eerste lezing zagen mislukken (in 1997 en 2004), is in deze kabinetsperiode het onderwerp weer opgepakt. Grondwetswijzigingen vereisen de instemming van twee achtereenvolgende parlementen. Dat betekent dat het voorstel na de eerstvolgende verkiezingen nog in tweede lezing door de Eerste en Tweede Kamer moet worden behandeld.

Advertentie