Het programma Taskforce OM-ZM, waarin de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie samenwerken om de logistiek in de strafrechtketen te verbeteren, lijkt vruchten af te werpen. Het leidt tot het minder vaak aanhouden van (grote) strafzaken. Dat meldt De Rechtspraak.

Het programma loopt inmiddels drie jaar. Het landelijk percentage voor vermijdbare aanhoudingen – denk aan het noodgedwongen opschorten van een rechtszitting omdat het dossier niet compleet is – is in die periode voor zaken van de meervoudige kamer gedaald van tien naar zes procent, wat neerkomt op een verschil van enkele tientallen zaken. De grootste daling was zichtbaar bij de rechtbank Limburg: van 14 procent in 2014 naar 7 procent in 2017.

Noodzaak maatregelen

Onder de Taskforce OM-ZM is onder andere een logistieke centrale ingesteld die de planning van zaken en het inroosteren van rechters en officieren verzorgt. Ook wordt hier gecontroleerd of een strafdossier in administratief opzicht – dus niet inhoudelijk –  gereed is voor de terechtzitting.

Het programma werd in 2014 ontwikkeld toen, mede als gevolg van de herziening van de gerechtelijke kaart per 1 januari 2013, er veel klachten waren over de strafdossiers. Deze waren niet compleet, kwalitatief niet in orde of om andere redenen nog niet klaar om op zitting te komen.

Advertentie