De twee consultaties die door de NOvA zijn opengesteld kunnen op ruime belangstelling rekenen. In enkele dagen tijd hebben circa 250 advocaten gereageerd. 

Afgelopen vrijdag ging de consultatie Herijking Gedragsregels van start. Ruim honderd balieleden hebben inmiddels gereageerd op het advies van de Commissie Loorbach, die onderzocht heeft in hoeverre de bestaande gedragsregels uit 1992 dienen worden te herzien. De reacties betreffen tot dusver met name gedragsregel 1 (over de maatschappelijk belang rol van een goede advocatuur), gedragsregel 2 (het provisieverbod waarvan de commissie voorstelt uitzonderingen op te nemen) en gedragsregel 24 (confraternele communicatie wordt mogelijk).

Maandag is de consultatie over de toekomstige beroepsopleiding advocaten (BA2020) geopend. Daarop hebben inmiddels meer dan 150 advocaten gereageerd. De meeste aandacht gaat uit naar de mogelijke toelatingstoets. Een woordvoerster van de NOvA benadrukt dat de toets slechts één van de voorgestelde onderdelen is. Ook ten aanzien van de andere voorstellen worden reacties verwelkomd.

Advertentie