Eind juni heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan ten aanzien van de billijke vergoeding, de extra ontslagvergoeding die een rechter aan een werknemer kan toewijzen als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

De werkneemster in kwestie was werkzaam als kapster. Na een tevergeefse poging van werkgever om via een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst met werkneemster te kunnen beëindigen, diende werkgever op bedrijfseconomische gronden een ontslagaanvraag in bij het UWV.

Lees verder bij Blue Legal.

Advertentie