De samenleving moet zuinig zijn op de tbs en haar patiënten, stelt strafrechtadvocaat Job Knoester. In een eerdere blog voor Sdu is aandacht besteed aan een kosten- en baten analyse van de tbs-maatregel. In het daarin aangehaalde onderzoek werd vastgesteld dat ex-tbs-ers veel minder slachtoffers maken dan ex-gedetineerden.

Het is ook een maatregel die patiënten jarenlang – en in potentie zelfs levenslang – van hun vrijheid berooft. Ondanks de positieve kanten van tbs voor eenieder en de gevolgen voor de veroordeelden bestaat bij veel tbs-specialisten de indruk dat ook binnen de strafrechtwereld nog niet iedereen tbs als een specialisme benadert.

Lees verder bij Sdu.

Advertentie