De politie is bang dat de geplande modernisering van het Wetboek van Strafvordering de administratieve werkdruk nog verder vergroot dan nu al het geval is. In de Volkskrant waarschuwen politieprojectmanager Yvonne Pools en hoofd Landelijke Recherche Wilbert Paulissen dat de huidige concept-wetsvoorstellen de politie te veel beperken.

‘Rechercheonderzoek duurt vaak lang door een onnodig grote hoeveelheid administratieve lasten. Zoals ik het tekstvoorstel nu zie, wordt het er nog niet minder op. Ik ben eerder bang voor nog meer bureaucratische rompslomp,’ aldus Paulissen in de Volkskrant.

Projectmanager Pools bevestigt dat beeld. ‘De politie wil een flexibele, wendbare organisatie zijn, die goed kan inspelen op de snel veranderende maatschappij. Het nieuwe wetsvoorstel loopt daarmee nog niet in de pas. Wij zien een verzwaring van de werklast. En door nieuwe regels kan de flexibiliteit van de politie in het gedrang komen.’

Modernisering van het Wetboek van Strafvordering is een langdurig proces dat in 2014 is ingezet en nog jaren gaat vergen. Tot 1 juli stond de consultatie voor de boeken 1 en 2 open. De Raad van State zal later dit jaar adviseren, waarna de Tweede Kamer op zijn vroegst in 2018 een finaal oordeel zal vellen.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken over de administratieve lasten voor de politie.

 

Advertentie