Minister Blok (Veiligheid en Justitie) heeft dinsdag het wetsvoorstel inzake de oprichting van de Netherlands Commercial Courts (NCC) naar de Tweede Kamer gestuurd.

De NCC is een speciale voorziening bij de Rechtbank en het Hof Amsterdam waarmee grote, internationale handelsconflicten snel en in het Engels kunnen worden afgehandeld.

De NOvA gaf in haar advies aan positief tegenover het wetsvoorstel te staan. ‘Deze mogelijkheid voorziet in een duidelijke behoefte van het bedrijfsleven. Bijkomend voordeel van behandeling van complexe, internationale geschillen door de NCC is dat de reguliere rechtspraak niet langer belast wordt met de behandeling van deze geschillen, die een onevenredig beslag kunnen leggen op de capaciteit en financiën van de rechterlijke macht.’

Wel hamert de orde onder andere op het tijdig beschikbaar stellen van een procesreglement en dat in ieder geval in eerste instantie het lagere griffierecht geldt. Het hele advies van de NOvA is hier te lezen.

Ook de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Koninklijke Vereniging van Beroepsdeurwaarders, VNO-NCW en advocatenkantoren Houthoff Buruma en De Brauw Blackstone Westbroek voorzagen het wetsvoorstel van adviezen.

Advertentie