Jeroen Soeteman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA), is het niet eens met sommige conclusies van de commissie Van der Meer. De commissie, die onderzoek doet naar de puntentoekenning in toevoegingszaken, stelt dat in het strafrecht veel makkelijker extra uren worden toegekend dan in het civiele of bestuursrecht.

‘We waarderen de inspanningen van de commissie Van der Meer en er is een aantal vingers op de goede zere plekken gelegd, maar we zijn het niet met alles eens,’ zegt Soeteman. ‘Er wordt voor wat betreft de verstrekking van extra uren nu een vergelijking gemaakt tussen het bestuursrecht en civiel recht enerzijds en het strafrecht anderzijds, maar die rechtsgebieden kennen geen dossiers van tientallen of honderden ordners. Die extra uren moeten dus in verhouding per rechtsgebied worden bekeken.’

Volgens leden van de NVSA is het in de meeste strafzaken helemaal niet gemakkelijk om extra uren te krijgen, stelt Soeteman. ‘Het gros daarvan gaat namelijk naar écht grote strafzaken die veel tijd met zich meebrengen. Die extra uren zijn noodzakelijk voor deze advocaten om zich in het dossier te kunnen verdiepen en een adequate verdediging te kunnen voeren. Tegelijkertijd zijn ze nodig om de balans in de rechtsstaat en rechtszaal te behouden.’

Commissie Van der Meer

De commissie Van der Meer presenteerde woensdag haar voorlopige bevindingen in een tussenrapportage aan minister Blok van Veiligheid & Justitie. Daarin pleit ze er onder andere voor om de toekenning van extra uren te beperken. ‘De toekenning van extra uren zou in het stelsel bij uitzondering moeten plaatsvinden, maar zeker bij strafzaken is dat niet het geval,’ aldus de commissie.

Advertentie