De Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) wil niet dat eventuele extra rechtsbijstandsubsidie voor echtscheidingen ten koste gaat van de vergoedingen voor strafadvocaten. ‘Geld dat je bij het familierecht tekort komt, moet je niet bij het strafrecht gaan halen’, zegt vFAS-voorzitter Dianne Kroezen.

Kroezen reageert daarmee op de brief van minister Blok (Veiligheid & Justitie) aan de Tweede Kamer. Die stuurde de Kamer deze week de voorlopige bevindingen van de commissie Van der Meer. Hij vergezelde het tussenrapport met de mededeling dat een substantiële verhoging van de gesubsidieerde rechtsbijstand er niet in zit.

Volgens Kroezen moet de minister onder ogen zien dat budgetneutrale herijking van het puntenstelsel misschien niet mogelijk is. ‘Kwaliteit moet voorop staan, zowel in het familierecht als in het strafrecht.’

Echtscheidingen

Van der Meer stelt in zijn tussenrapportage dat strafrechtadvocaten relatief gemakkelijk en vaak extra uren krijgen toebedeeld. Aan de andere kant maken familierechtadvocaten bij echtscheidingen in de praktijk veel meer uren dan ze krijgen uitbetaald. Kroezen zegt blij te zijn dat de commissie naar de vFAS heeft geluisterd. Volgens haar is door wetswijzigingen en maatschappelijke veranderingen het werk van echtscheidingsadvocaten enorm toegenomen. Het verplichte ouderschapsplan en de wettelijke verankering van ‘gelijkwaardig ouderschap’ heeft tot werkzaamheden geleid die vroeger niet nodig waren, stelt Kroezen. ‘Er is veel meer overleg en onderhandeling nodig, ook in die gevallen dat je überhaupt niet bij een rechter komt te zitten.’

Een echtscheiding op tegenspraak levert momenteel tien punten op, terwijl er in de praktijk dertig tot negentig uur mee gemoeid is, aldus Kroezen. Volgens haar zijn er twee knoppen waar de commissie Van der Meer aan kan draaien om de balans te herstellen: de vergoeding per toegekend punt en het aantal toegekende punten per zaakcode.

Ze zegt het in ieder geval fijn te vinden dat de commissie Van der Meer een ander standpunt inneemt in de commissie Wolfsen. Die kwam eerder met het voorstel om trajecttoevoegingen in te voeren bij het familierecht.

Advertentie