De Raad van Discipline in Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs een tuchtklacht tegen een advocaat uit Wijk bij Duurstede ongegrond verklaard. De klacht was ingediend door een voormalig officier van justitie, die de advocaat ervan beschuldigde dat hij een valse aangifte tegen de OvJ had gedaan.

De aangifte stamt uit 2013 en werd ingediend naar aanleiding van het optreden van de OvJ in een zaak bij de rechtbank in Groningen over illegale antibiotica. De OvJ zou volgens de advocaat een getuige hebben geprobeerd te beïnvloeden, onder andere door samen te lunchen en met de getuige processtukken door te nemen.

Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak, maar de OvJ werd wel ontslagen. Deze diende in 2016 een klacht in bij de deken over de advocaat wegens een valse aangifte en het verspreiden van onjuiste informatie.

Volgens de raad van discipline is niet gebleken dat de aangifte van de advocaat tegen de OvJ vals was. ‘Niet gesteld of gebleken is dat verweerder ten tijde van die aangifte wist dat het feit waarop die aangifte betrekking had, niet was gepleegd,’ aldus de raad. Ook mocht de advocaat vragen van journalisten beantwoorden. De raad stelt dat er geen tuchtrechtelijke grenzen zijn overschreden.

Advertentie