Het toenemende aantal zaken rondom cybercrime roept volgens raadsheer Christiaan Baardman en president Leendert Verheij van het gerechtshof Den Haag om rechters met meer digitale kennis. Ze pleiten in een artikel in Mr. voor speciale ‘digitale’ kamers bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland.

‘Politie en justitie investeren in technologische kennis, wij kunnen simpelweg niet achterblijven,’ aldus Verheij.

Baardman, tevens coördinator van het Kenniscentrum Cybercrime in Den Haag, vindt alleen bijscholing van rechters niet voldoende en ziet liever dat meer dan één persoon per rechtbank of hof zich specialiseert. De kamers zouden derhalve vergelijkbaar zijn met de speciale kamers die zaken rond mensenhandel of fraude behandelen.

Toch worden er ook vraagtekens gezet bij het idee van een speciale kamer. Cybercrime-advocaat Noud van Gemert van Jonkers & Van Gemert Advocaten te Amsterdam geeft aan: ‘Cybercrime in ruime zin betreft misdrijven en overtredingen waarbij een computer of het internet is gebruikt. Het lijkt mij niet werkbaar om al deze zaken in een specifieke kamer te behandelen.’

Advertentie