Een bankmedewerker met een geheimhoudingsbeding, tekende bij indiensttreding ook de “Gedragsregels Informatiebeveiliging”. Hierin stond onder meer wanneer sprake was van vertrouwelijke informatie.

Tussen augustus 2014 en augustus 2016 heeft de werknemer vanaf zijn e-mailaccount bij de bank zesmaal e-mails doorgestuurd aan zijn voormalig leidinggevende, die een eigen concurrerend bedrijf was begonnen. Op grond hiervan is de werknemer in september 2016 gehoord door de bank en vervolgens op staande voet ontslagen.

Lees verder bij Sorensen Advocaten.

Advertentie