Per 1 juli is het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbowet) gewijzigd. Met deze wijzigingen zijn vooral de mogelijkheden van (toegang tot) de bedrijfsarts uitgebreid.

In deze blogpost van Dirkzwager wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen.