Het aanbod van rechtsbijstandverleners is in 2016 voor het eerst sinds 2007 gedaald, blijkt uit de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2016 van de Raad voor Rechtsbijstand. In 2015 waren nog 7.520 advocaten binnen het stelsel actief, in 2016 nam dat aantal af tot 7.410.

Naast advocaten komen ook mediators in aanmerking voor toevoegingen. Die groep is nog altijd groeiende, van 1.409 in 2015 naar 1.466 in 2016.

De daling van het aantal rechtsbijstandverleners leidde tot meer toevoegingen per advocaat. Het gemiddelde steeg van 55 naar 57 toevoegingen per jaar. Volgens de raad zijn er op dit moment voor een goede werking van het stelsel voldoende rechtsbijstandverleners werkzaam.

De raad constateert dat een grote vaste kern van de advocatuur, ongeacht diverse maatregelen, binnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand werkzaam blijft. Mogelijke verklaringen zijn de affiniteit met de doelgroep – de kwetsbare burger – en het gegeven dat ‘toevoegingszaken, het hieraan verbonden risico voor de advocaat van het mislopen van de eigen bijdragen ten spijt, voor een vaste bron van inkomsten zorgen’.

Vraag neemt toe

De behoefte aan gesubsidieerde rechtsbijstand is nog altijd stijgende. Waar er in 2015 bijna 435.000 toevoegingen werden verstrekt, waren dat er in 2016 zo’n 445.500. Dit komt met name door meer toevoegingen in asielzaken.

In totaal werd in 2016 ruim 345 miljoen euro uitbetaald aan vergoedingen voor toevoegingen (inclusief mediation). Een derde daarvan ging naar strafzaken. Ook personen- en familierecht had een relatief groot aandeel: 18 procent. Daarbij ging het met name om echtscheidingen.

Advertentie