De Rechtbank Noord-Nederland heeft bepaald dat het bedienen van een telefoon in de auto, terwijl deze in een telefoonhouder op het dashboard is geplaatst, onder de definitie van het vasthouden van een telefoon valt.

Daarmee is ook deze handeling verboden. De rechter stelt vast dat uit eerdere rechterlijke uitspraken is gebleken dat het begrip ‘vasthouden’ in deze context ruim moet worden uitgelegd.

“De kantonrechter is van oordeel dat betrokkene tijdens het bedienen van de telefoon, ook wanneer deze in een telefoonhouder is geplaatst, gedurende enige tijd slechts met één hand de noodzakelijke verkeershandelingen kan verrichten. Dat brengt mee dat het met de andere hand bedienen van de telefoon […], betrokkene afleidt van de verkeerssituatie, maar ook dat betrokkene fysiek te veel betrokken is bij het bedienen van zijn telefoon. […] Uit de Nota van Toelichting blijkt dat juist door deze combinatie van factoren een niet te veronachtzamen risico voor de verkeersveiligheid ontstaat en is om deze reden het verbod ingevoerd.”

Lees de hele uitspraak hier.

Lees verder bij Tweakers.

Advertentie