Met de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 is er meer duidelijkheid gekomen over de vergoeding die werkgevers aan werknemers moeten betalen bij beëindiging van het dienstverband.

Aan iedere werknemer die tenminste twee jaar in dienst is ten tijde van het ontslag door de werkgever, moet een zogenaamde transitievergoeding worden betaald. Deze bedraagt volgens de hoofdregel 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren en een half maandsalaris voor ieder dienstjaar daarna, met een maximum van (thans) € 77.000,–.

Lees verder bij THL Advocaten.

Advertentie