Met de komst van drie wetten in het sociaal domein in januari 2015 (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet) hebben gemeenten een uitgebreider takenpakket gekregen. Het Wetsvoorstel Geschilbeslechting sociaal domein moet dat in goede banen gaan leiden. De consultatie voor het wetsvoorstel is inmiddels opengesteld.

De taakuitbreiding van de gemeenten bestaat uit het aanpakken van problemen van burgers die afhankelijk zijn van hulp van de overheid. Doel van het wetsvoorstel is om deze kwesties zo eenvoudig mogelijk en op één centrale plek op te lossen, ‘en niet volgens allerlei juridische regels in deelgeschillen te splitsen’.

De Handleiding Geschilbeslechting social domein geeft dit als volgt weer (klik op afbeelding voor grotere weergave):

De consultatietermijn loopt tot 1 november 2017.

 

Advertentie