De Leidse juriste Gineke Wiggers hoopt een model te ontwikkelen dat de impact van juridische artikelen kan voorspellen. Ze is daartoe een promotie-onderzoek gestart. ‘Ik wil nagaan welke publicaties de grootste impact gaan hebben op het werk van juristen,’ vertelt Wiggers op de website van de Universiteit Leiden.

‘De relevantie van juridische stukken wordt op dit moment vastgesteld door gegevens als ‘hoe vaak komt de zoekterm voor’, ‘waar in de tekst staat de term’ en ‘hoe oud is het resultaat’. Ik ga nu dus kijken welk kenmerk van het gebruik van juridische artikelen het sterkst verband houdt met latere citaties. Dus bijvoorbeeld of het vooral gaat om de absolute aantallen lezers of juist over de periode waarin het artikel wordt gelezen.’

Dit onderzoekt ze met publicaties uit Legal Intelligence. Deze zoekmachine houdt bij welke artikelen op welk moment zijn gelezen en of deze geciteerd zijn in latere stukken. Aan de hand daarvan wil Wiggers een model maken om die ranking te verbeteren, zodat juristen in een vroeger stadium al de juiste informatie uit zoekmachines kunnen halen.

Advertentie