De dossiers en stukken ten behoeve van het digitaal procederen zullen veelal uit uw praktijk management systeem of document management systeem komen. Dit was al zo, in de nieuwe situatie gaat u ze echter digitaal aanleveren. Dat brengt enkele keuzes met zich mee. Gaat u werken met het webportaal of een van de aansluitpunten?

Verplicht digitaal procederen is per 12 juni 2017 van start gegaan. Voor de een ver van zijn of haar bed en voor de ander akelig dichtbij. En u? Heeft digitaal procederen onder KEI een prominent plaatsje op uw agenda verovert of slaat u het gehele onderwerp in de wind? Voor iedereen die nog kampt met vragen omtrent welke routes er zijn bij KEI is dit artikel. Waar moet u aan denken, wie zijn de spelers en welke stappen kunt u nemen. Zo kunt u vol overtuiging aan de slag met KEI.

De dossiers en stukken ten behoeve van het digitaal procederen zullen veelal uit uw praktijk management systeem of document management systeem komen. Dit was al zo, in de nieuwe situatie gaat u ze echter digitaal aanleveren. Dat brengt enkele keuzes met zich mee. Zo kunt u voor het indienen gebruik maken het door de Rechtspraak opgeleverde webportaal: ‘Mijn Rechtspraak’ alsook een van de diverse aansluitpunten.

Mogelijke aansluitpunten:

Maakt u gebruik van CClaw, FORTUNA of NEXTmatters dan bieden Clip Consultants en Trivium Software dadelijk beiden een eigen aansluitpunt naar de Rechtspraak. In samenspraak met ICT Concept, eveneens Lexxyn Groep Partner, is deze koppeling de afgelopen maanden gerealiseerd en blijvend in ontwikkeling.

Naast deze koppeling zijn er ook diverse andere aanbieders van praktijkmanagement systemen die hun eigen koppeling aanbieden. Hier kunt u alleen gebruik van maken als u ook een overstap naar het betreffende softwarepakket maakt.

Tot slot zijn er nog diverse aanbieders van universele aansluitpunten. Hieronder Silex, een consortium van advocatenkantoren, die software leverancier Topicus hebben geselecteerd om de koppeling te bouwen in samenspraak met Epona Legal voor de koppeling met de eigen DMS systemen. Het product wat vanuit deze partijen op de markt is gebracht is genaamd Instrumenti. Daarnaast is ook Armarium aanbieder van een universeel koppelpunt en is Aneto actief in het faciliteren van softwareleveranciers met het product genaamd: in eerste aanleg.

Welke stappen nu te nemen?

Het doel van bovenstaande grafische weergave is om u een overzichtelijk beeld te schetsen van het huidige landschap. Natuurlijk blijft dit in ontwikkeling. Het is nu aan u om uw persoonlijke keuze te maken. Welke stappen kunt u hiervoor doorlopen?

Welke stappen nu te nemen? Lees verder in bijgaand artikel

 

Advertentie