Recherchechef Rienke de Groot van de politieregio Zeeland-West-Brabant ziet dat advocaten soms te veel worden betrokken bij criminaliteit. ‘Zie je dat een collega schimmige activiteiten onderneemt, dan zou je dat als advocaat verplicht moeten melden. Je loyaliteit hoort bij de samenleving te liggen,’ zegt hij in NRC.

De recherchechef verdeelt advocaten die meewerken aan criminaliteit in twee categorieën. De ene werkt willens en wetens mee aan criminele activiteiten, de andere onbewust. Dit geldt volgens hem ook voor andere beroepsgroepen, zoals notarissen en makelaars.

Een actueel voorbeeld van de eerste categorie is de Bredase advocaat die onlangs werd opgepakt voor betrokkenheid bij wapen- en drugshandel. Hij zit momenteel nog vast. Daarnaast werd afgelopen jaar een advocaat uit Harderwijk aangehouden voor faillissementsfraude en kreeg een advocaat uit Voorburg een werkstraf voor verduistering, vervalsing en meineed.

Over de tweede categorie zegt Pieter van Regteren Altena, voorzitter van het landelijke dekenberaad: ‘Criminelen zijn slim. Soms tuin je als advocaat ergens in zonder dat je weet dat je fout bent.’ Hij geeft daarbij het voorbeeld van het verzoek van cliënten om namens hen vorderingen te incasseren. Een makkelijke manier voor een crimineel om geld te verplaatsen.

Incidenten

Moeten de dekens eerder ingrijpen? Lex Lensink, deken van de Orde van Advocaten in Zeeland-West-Brabant, vindt van niet. Het gaat volgens hem meer om op zichzelf staande incidenten. ‘Met de advocatuur als geheel is niets mis. We doen als beroepsgroep meer dan genoeg om dit soort zaken boven water te krijgen.’

Advertentie