De Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenzaken (ASP) gaat in overleg met het Verbond van Verzekeraars over de afhandeling van letselschadezaken. Het ASP klaagt al langere tijd over een gebrekkige afwikkeling. In 90 procent van de gevallen gaat het niet goed, aldus de ASP.

De vereniging bond dit voorjaar de kat de bel aan via het actualiteitenprogramma Een Vandaag. Daarin presenteerde de ASP een onderzoek onder de 145 leden die slachtoffers in letselschadeprocedures bijstaan. Driekwart van de ondervraagde advocaten bleek ontevreden over de verzekeraars. Met name Achmea kreeg de zwarte piet toebedeeld.

Naar aanleiding van de tv-uitzending stelde de SP Kamervragen, die onlangs door minister Blok werden beantwoord.  Anders dan de ASP toont Blok zich wel tevreden over de afwikkeling van letselschadezaken door verzekeraars. De minister stelt dat de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) naar behoren functioneert. Niettemin wil de minister de kwestie aankaarten bij de Letselschaderaad. De ASP vindt het merkwaardig dat alleen de Letselschaderaad en enkele andere partijen worden benaderd, terwijl ASP de aangewezen partij is om nadere informatie bij in te winnen. Het is onduidelijk waarom dit niet gebeurt, aldus de vereniging.

Vertrouwen
Volgens de ASP is er nog veel werk aan de winkel voor de verzekeraars. Het vertrouwen van het letselschadeslachtoffer in een deugdelijke afwikkeling van letselschadezaken moet worden herwonnen. Zo zouden letselschadeslachtoffers te maken hebben met meer bureaucratie en langere wachttijden door de afkoop van het regresrecht voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo).

Een voorbeeld op het vlak van het regresrecht zijn de recente problemen rondom Wmo-aanvragen door letselschadeslachtoffers. Voor de aanvragen van huishoudelijke hulp en aanpassingen in woning, zoals trapliften, verwijst de verzekeraar sinds de invoering van het regres in 2017 naar de gemeente voor voorzieningen. Volgens de ASP blijven slachtoffers daardoor in de kou staan, terwijl de verzekeraar verantwoordelijk is voor de schade die door haar verzekerde is veroorzaakt.

ASP-voorzitter Tim Bueters laat desgevraagd weten naar aanleiding van de kritiek te zijn benaderd door het Verbond van Verzekeraars. Beide partijen gaan op korte termijn om de tafel om de problemen te bespreken.

Advertentie