De verhoorbijstand leidt niet alleen in ons land tot discussie, maar ook bij onze zuiderburen. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) heeft verontwaardigd gereageerd op een nieuwe richtlijn voor de politie. Minderjarigen die zijn opgeroepen voor verhoor kunnen hierdoor niet altijd meer worden bijgestaan door een advocaat.

Door de gewijzigde richtlijn, waarin staat hoe agenten het verhoor van een minderjarige moeten aanpakken, worden zij aangezet om de wet niet na te leven, protesteert de Vlaamse orde. ‘De verplichte bijstand door een advocaat is zomaar geschrapt. De rechtsbijstand voor minderjarigen worden zo op onwettige wijze ingeperkt,’ aldus het betreffende persbericht.

De orde, die bij de totstandkoming van de richtlijn niet werd betrokken, vroeg het College van procureurs-generaal op 9 augustus in een brief al om de richtlijn onmiddellijk in te trekken, maar er kwam tot nu toe geen enkele reactie.

In een uitgebreid standpunt maakt de orde nu duidelijk dat minderjarige verdachten een onvoorwaardelijk recht op rechtsbijstand van een advocaat genieten, zonder mogelijkheid van afstand.

In Nederland kan een minderjarige verdachte, afhankelijk van een A-, B- of C-zaak, wel afstand doen.

Advertentie