Uit recente uitspraken kan geconcludeerd worden dat het recht van een kind in zaken over een medische behandeling verder strekt dan het hoorrecht bij zaken over de hoofdverblijfplaats van het kind.

De stem van het kind van 12 jaar of ouder is er dan één met een zeer zwaarwegend karakter. Zelfs wanneer het om een levensbedreigende situatie gaat.

Meer daarover in deze blogpost van De Boorder Schoots Advocaten.

Advertentie