Ter bevordering van het enthousiasme en de belangstelling voor het ambtenarenrecht, arbeidsrecht en algemeen bestuursrecht heeft Capra Advocaten te ‘s-Hertogenbosch ter gelegenheid van het afscheid van haar voormalige partner mr. J.M.M.B. Maes de stichting Jo Maes/Capra Prijs in het leven geroepen.

Deze stichting stelt jaarlijks een scriptieprijs ter beschikking voor studenten aan een Nederlandse Universiteit die een masterscriptie hebben geschreven over een onderwerp op het gebied van ambtenarenrecht, het arbeidsrecht dan wel het algemeen bestuursrecht, die gewaardeerd is met een cijfer 8 of hoger. Met de toekenning van de prijs is een geldbedrag gemoeid van € 1.000,00.

Belangstellenden dienen hun scriptie, opgesteld in de Nederlandse taal, vóór 1 november 2017 in te dienen bij de secretaris van de Stichting, mr. J.J. Blanken, verbonden aan Capra Advocaten, als volgt: een digitale versie te zenden aan [email protected] alsmede acht papieren versies te zenden aan de heer mr. J.J. Blanken, Capra Advocaten ’s-Gravenhage, Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage. Het scriptiereglement is te verkrijgen bij de secretaris (telefoonnummer 070 – 364 81 02, e-mail adres: [email protected] of via de website).

De scripties worden beoordeeld door een jury, bestaande uit J.M.M.B. Maes, prof mr. F.A.M. Stroink en mr. C.P.J. Goorden.

Advertentie