De advocatuur is een nieuwe vereniging rijker: de Vereniging van TBS-advocaten. De kersverse organisatie wil in de eerste plaats een bijdrage leveren aan de kwaliteitsborging in TBS-zaken, zegt de Haagse advocaat en voorzitter Job Knoester.

Volgens Knoester ontstond een jaar geleden bij een tiental advocaten het plan om zich te verenigen, uit zorg voor het gebrek aan kennis in zowel de advocatuur als de magistratuur. ‘We hadden allemaal dezelfde ervaring dat we voortdurend werden gebeld door collega’s, vaak op het allerlaatste moment, met vragen over de gang van zaken in TBS-zaken. Ook in de rechtszaal blijkt geregeld dat rechters en officieren niet niet altijd specialisten inzetten in TBS-zaken. Het is wel echt een specialisme. En het gaat wel ergens om. De intramurale behandeling in een tbs-kliniek duurt gemiddeld 7,2 jaar, maar de maatregel kan levenslang duren. Het is ons een doorn in het oog dat het OM en de rechtbanken soms wel TBS-specialisten inschakelen en soms niet. Wij vonden echter dat eerst ons zelf moesten kijken. Vandaar de Vereniging van TBS-Advocaten.’

Volgens Knoester wordt het hoog tijd dat breed wordt onderkend dat specialisatie van het TBS-veld nodig is. Het stelsel staat in Nederland al jaren onder druk naar aanleiding van een aantal incidenten met ontsnapte TBS’ers en recidivisten. ‘In de afgelopen tien jaar is het aantal TBS-opleggingen gehalveerd, mede doordat veel kritischer naar het systeem wordt gekeken. Per saldo is dat schadelijk voor de samenleving, omdat de recidive-cijfers van ex-tbsers drie tot vier keer gunstiger zijn die bij vrijheidsstraffen.’

De nieuwe vereniging telt vijf bestuursleden. Dat zijn:

– Job Knoester: voorzitter;
– Anne Louwerse: secretaris:
– Abdel Ytsma: penningmeester;
– Jan Jesse Lieftink: algemeen bestuurslid; en
– Judith Kwakman: algemeen bestuurslid.

Meer informatie is te vinden op de website. 

Advertentie