De advocaat bij verdachtenverhoren inzage geven in het dossier resulteert in kwalitatief betere verhoren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam dat is uitgevoerd in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap.

‘De advocaat inzage geven in het dossier levert niet per se meer informatie op, maar de kwaliteit van het verhoor is wel beter door wederzijds vertrouwen en een betere samenwerking,’ aldus hoofdonderzoeker en criminoloog Willem-Jan Verhoeven tegen het Nederlands Dagblad. Verdachten laten volgens het onderzoek ook meer informatie los als ze tijdens het verhoor niet te veel onder druk worden gezet.

Naast de aanwezigheid van een advocaat zouden ook open vragen stellen en wat humor effectief werken. Suggestieve en gesloten vragen leveren het tegenovergestelde effect op.

Voor het onderzoek naar de verhoortechnieken van de Nederlandse politie bestudeerde Verhoeven ruim vijftig letterlijk uitgetypte verhoren en interviewde hij veertien rechercheurs. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de opleiding van rechercheurs.

Advertentie