De Raad van Discipline in Den Haag heeft een advocaat voor 26 weken geschorst, omdat de man vernielingen aanrichtte in een Toscaanse vakantiewoning. Ook ontstond er door zijn toedoen brand in de keuken van de woning.

De advocaat misdroeg zich onder invloed van alcohol, in juni 2015. In de keuken gingen door de brand onder andere stoelen, bankpassen en administratie in vlammen op. Daarnaast sloeg de advocaat lichtschakelaars kapot met een hamer, raakten door zijn toedoen verschillende meubels beschadigd en brak hij een stuk marmer van de schouw van de haard af.

Tijdens de zitting kwam de advocaat niet met een gemotiveerd verweer. De raad is daarentegen duidelijk in zijn oordeel. ‘Ook wanneer een advocaat optreedt in priv√©hoedanigheid blijft voor hem het advocatentuchtrecht gelden. De ongeoorloofde gedragingen van verweerder raken de kernwaarden van de advocatuur. Het gedrag van verweerder schaadt daarmee het vertrouwen in zijn eigen beroepsuitoefening en in de advocatuur in zijn algemeenheid.’ Ook rekent de raad het de advocaat aan dat zijn gedrag de klagers, de gastvrouw en haar partner, in gevaar bracht.

In het verleden kreeg de advocaat al een maatregel opgelegd vanwege ‘grensoverschrijdend gedrag als gevolg van middelengebruik’. Volgens de raad is niet gebleken dat de advocaat zijn gedrag sindsdien heeft aangepast. Een onvoorwaardelijke schorsing van 26 weken is mede om die reden het gevolg.

Advertentie